Ένας άντρας πρέπει να είναι gentleman με μια κυρία. Αυτή ευτυχώς όχι…
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn
Quotes