Ένας άντρας πρέπει να είναι gentleman με μια κυρία. Αυτή ευτυχώς όχι…
Quotes