Οι ναυαγισμένες ψυχές
[ssba]

του Χρήστου Ζαμπούνη

«Πάλαισον, νίκησον, εγκαρτέρησον, δυστυχώς μήτηρ, διότι πρέπει, είναι ανάγκη να ζήσης, να ζήσης μήτηρ, διά τας θυγατέρας σου, και να μην αποθάνεις δια τους υιούς σου. Όλοι εμείς είμεθα βλαστοί, και αν κοπή εις βλαστός, το δένδρον μένει. Συ όμως είσαι η ρίζα και πρέπει να μείνης δια να μη μαραθεί το δένδρον».

                             -Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης-

Εάν η λέξις «μήτηρ» αντικατασταθεί από την λέξη «Ελλάς», τότε ο κοσμοκαλόγερος της ελληνικής Λογοτεχνίας αποδίδει με μεστό τρόπο το σημερινό ηθικό δράμα της χώρας. Ω ναι, είναι επίκαιρος, έναν αιώνα και, μετά την αποδημία του, διότι ενέσκηψε όσο ολίγοι εις τα βάθη των ναυαγισμένων ψυχών.

Photo Credit: Unsplash

[ssba]
Opinions
error: MANCODE CONTENT IS PROTECT